วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ในการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเทียบยา หรือตำหรับยาประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่จะนำประกอบเป็นยา ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง - ได้รับการตรวจสอบและขึ้นตำรับยาแผนโบราณจาก อย. ตามใบขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 244/43xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> - จำหน่ายได้ ณ สถานที่ ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ขนาดบรรจุ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก PV YHS003 (ขวดใหญ่) 2,900 2,500 1,700 YHS002 (ขวดกลาง) - 1,375 850 YHS001 (ขวดเล็ก) - 650 425

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ในการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเทียบยา หรือตำหรับยาประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่จะนำประกอบเป็นยา ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง - ได้รับการตรวจสอบและขึ้นตำรับยาแผนโบราณจาก อย. ตามใบขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 244/43xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> - จำหน่ายได้ ณ สถานที่ ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ขนาดบรรจุ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก PV YHS003 (ขวดใหญ่) 2,900 2,500 1,700 YHS002 (ขวดกลาง) - 1,375 850 YHS001 (ขวดเล็ก) - 650 425

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ในการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเทียบยา หรือตำหรับยาประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่จะนำประกอบเป็นยา ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง - ได้รับการตรวจสอบและขึ้นตำรับยาแผนโบราณจาก อย. ตามใบขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 244/43xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> - จำหน่ายได้ ณ สถานที่ ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ขนาดบรรจุ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก PV YHS003 (ขวดใหญ่) 2,900 2,500 1,700 YHS002 (ขวดกลาง) - 1,375 850 YHS001 (ขวดเล็ก) - 650 425

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ในการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเทียบยา หรือตำหรับยาประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่จะนำประกอบเป็นยา ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง - ได้รับการตรวจสอบและขึ้นตำรับยาแผนโบราณจาก อย. ตามใบขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 244/43xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> - จำหน่ายได้ ณ สถานที่ ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ขนาดบรรจุ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก PV YHS003 (ขวดใหญ่) 2,900 2,500 1,700 YHS002 (ขวดกลาง) - 1,375 850 YHS001 (ขวดเล็ก) - 650 425

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

HOME : หจก. เอสพี เวิลด์ เทคโนโลยี่ | SP World Technology LP.

ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ในการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเทียบยา หรือตำหรับยาประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่จะนำประกอบเป็นยา ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง - ได้รับการตรวจสอบและขึ้นตำรับยาแผนโบราณจาก อย. ตามใบขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 244/43xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> - จำหน่ายได้ ณ สถานที่ ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ขนาดบรรจุ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก PV YHS003 (ขวดใหญ่) 2,900 2,500 1,700 YHS002 (ขวดกลาง) - 1,375 850 YHS001 (ขวดเล็ก) - 650 425

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง จากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดได้ชี้ชัดว่า สมุนไพรมีองค์ประกอบสำคัญในการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งในปัจจุบันซึ่งกำลังได้รับความนิยม และนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศจีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย สมุนไพรจีนเป็นยาใช้ในการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ใช้กันตามประเพณีพื้นบ้าน เป็รมรดกตกทอดกันมายาวนานกว่า 5,000 ปี มุ่งรักษา และสร้างสุขภาพ โดยอาจสั่งเป็นเทียบยา หรือตำหรับยาประกอบด้วยสมุนไพรต่างๆ ที่จะนำประกอบเป็นยา ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิง - ได้รับการตรวจสอบและขึ้นตำรับยาแผนโบราณจาก อย. ตามใบขึ้นทะเบียน ตำรับยาแผนโบราณเลขที่ G 244/43xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o /> - จำหน่ายได้ ณ สถานที่ ที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น ขนาดบรรจุ รหัส ราคาขายปลีก ราคาสมาชิก PV YHS003 (ขวดใหญ่) 2,900 2,500 1,700 YHS002 (ขวดกลาง) - 1,375 850 YHS001 (ขวดเล็ก) - 650 425
Posted by Picasa